Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s koupí zboží v internetových obchodech www.sharka.store a  www.tricko.store a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto VOP a stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. Tyto VOP jsou platné od 1.února 2019.

II. Definice pojmů

E-shop – internetový obchod na adrese www.sharka.store a www.tricko.store.

Prodávající – Ing. Jaromír Latislav, živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, Velkoobchod a maloobchod, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, sídlem: Ke Mlýnu 229, 411 11 Sulejovice, identifikační číslo: 65061179. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.

Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu v oboru textilu s potiskem i bez potisku a dalších předmětů s potiskem i bez potisku.

Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělí do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu.

2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o použitých materiálech a dalších vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech a barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost i barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“.

3. Kupující provede výběr zboží, včetně jeho barvy, velikosti a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, a umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko „Přidat do košíku“ (“do košíku” nebo na tlačítko se symbolem košíku). V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.

4. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Objednat“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

5. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy.

6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

7. Kupní smlouva bude uzavřena v českém jazyce.

8. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku – náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky).

9. Objednávka kupujícího je po potvrzení prodávajícím archivována jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu, je-li uživatel registrován. V případě koupě zboží s potiskem je kupující seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.

IV. Kupní cena

1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených příslušným právním předpisem. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží, které se liší podle zvoleného způsobu dodání. Kupní cena může být navýšena podle zvoleného způsobu její úhrady.

2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího s výjimkou zjevné chyby a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

4. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, slevové kupony apod.). Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout, kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. Pokud je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celé koupě, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V jedné objednávce nelze použít více slevových kupónů.

V. Platební podmínky

1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.

2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky ze dvou hlavních způsobů placení kupní ceny za zboží:

Platba předem (bezhotovostní platba): okamžitý převod peněz z účtu nebo platba kartou; platba převodem.

3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle kupní smlouvy. Zboží je dodáno kurýrem na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží v okamžiku, kdy jej předá k přepravě a dodání kurýrovi zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího.

3. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu, je zboží odesláno do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě, že je zboží skladem u dodavatele prodávajícího, doba dodání se navyšuje na 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, anebo v případě platby bezhotovostně ode dne, kdy je platba připsána na účet prodávajícího. Veškeré zboží s potiskem je vyráběno na míru a dodací lhůta je do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy, anebo v případě platby bezhotovostně ode dne, kdy je platba připsána na účet prodávajícího. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude odesláno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, anebo v případě platby bezhotovostně ode dne, kdy je platba připsána na účet prodávajícího.

4. Termíny doručení zboží uvedené v e-shopu jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností.

5. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Náklady na dopravu zboží jsou následující:

Společností GLS 149,- Kč

Společností Zásilkovna 89,- Kč

Společností Toptrans EU, a.s. 129,- Kč

Společností Česká pošta, s.p. 135,- Kč

Osobní odběr na adrese Siřejovická 51, Lovosice 0 Kč

Při platbě dobírkou je účtován navíc poplatek 29 Kč. Při objednávce vyšší než 2000,- Kč je doprava zdarma.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění následně nemožným, zejména v těchto případech:

– zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti

– zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné

– vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít

– změnila se výrazným způsobem cena zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá)

– při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)

– objednávka nesplňuje potřebné náležitosti

– kupující opakovaně nevyzvedává dodané zboží, případně působí jinou škodu prodávajícímu

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět převeden na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou.

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

3. Pro bezplatné zrušení závazné objednávky kupujícím, který není spotřebitelem, obecně platí: Dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího. Dále v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený. Pakliže je obsah závazné objednávky již zhotoven, je při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek a další objednávky mu v budoucnu již nezasílat.

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

2. Postup při odstoupení od smlouvy:

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář, který najdete zde. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu též elektronicky prostřednictvím e-mailu, jinak může kupující formulář zaslat na adresu sídla prodávajícího.

Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu: Ing. Jaromír Latislav, Siřejovická 51, 410 02 Lovosice, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V Spotřebitel odpovídá: (i) za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání; (ii) za poškození zboží; (iii) za kompletnost zboží (včetně příslušenství).

3. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Prodávající vrátí kupujícímu v případě odstoupení kupujícího od smlouvy peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající má možnost vrátit peněžní prostředky i jiným než přijatým způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasí.

IX. Práva z vadného plnění, záruka

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

​2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

​4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše v čl. IX. odst. 1 těchto VOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost.

8. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

9. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

10. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího formou oznámení o reklamaci které je kupující povinen včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu: Ing. Jaromír Latislav, Siřejovická 51, 410 02 Lovosice.

11. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i odstranění vady a dobu trvání odstranění.

X. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení odstranění vady a době trvání odstranění, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

XI. Řešení sporů

1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy České republiky.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz) a v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem, např. Česká advokátní komora (http://www.cak.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

4. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XII. Autorská práva

1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.sharka.store a www.tricko.store  je prodávající – pan Ing. Jaromír Latislav, sídlem: Ke Mlýnu 229, 411 11 Sulejovice, identifikační číslo: 65061179, který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.sharka.store a  www.tricko.store včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Provozovatel stránek www.sharka.store a www.tricko.store prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele těchto stránek, resp. kupující.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

2. Změny těchto VOP jsou vyhrazeny. Změna bude kupujícímu oznámena prostřednictvím stránek www.tricko.store nejpozději 1 měsíc před nabytím její účinnosti. Pokud kupující se změnou nebude souhlasit, může před datem účinnosti změny písemně vypovědět kupní smlouvu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet dnem po doručení prodávajícímu. Práva a povinnosti z takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním VOP.